Ombyggnation och etablering

Vi skapar reda i kaoset som uppstår vid ombyggnation

Ombyggnationer, revidering och nyetablering av butiker sker med jämna mellanrum. Då handlar behovet ofta om att samarbeta med en flexibel partner. Någon med förmågan att hitta lösningarna som inte riktigt fanns från början.

Alla har tänkt till och förutsättningarna för den nya butiken eller befintliga butiken med förnyat utseende finns där. Materialet är beställt och noga uträknat. Nu gäller det att följa planen, montera, bygga hyllor och sätta prisetiketter på rätt ställe.

Vi utför det fysiska jobbet

Men det är inte alltid projektplanen/planogrammet stämmer överens med verkligheten.

Då gäller det att vara flexibel, hitta bra lösningar och ändå hålla tidsschemat. Mitt i arbetsprocessen måste någon även utföra det fysiska jobbet. Det gör vi.

Vi skapar merförsäljning

Vi kan även initiera och bygga om en avdelning eller ibland bara en hylla, när vi med vår erfarenhet ser att exponeringen mot kund kan bli bättre. All den här kunskapen har vi lärt oss genom åren.

Någonting våra kunder uppskattar och därför gärna anlitar oss igen, eller rekommenderar oss till andra.

Behöver du personal?

Kontakta oss

Våra nöjda kunder!