Rekrytering

Vi hjälper dig med din rekrytering

Är du i behov av en ny medarbetare? Vi hjälper dig gärna!

För att du ska lyckas få in rätt kompetens med rätt erfarenhet gör vi en kravprofil tillsammans med dig. Därefter matchar vi era behov med rätt kandidat. Vi tar flertalet referenser och ser till att det blir en lyckad rekrytering efter era önskemål.

Övertagande

Det bästa kvittot på att vi har erfaren och välutbildad personal är att många av våra kunder gärna erbjuder våra konsulter en anställning i deras butik. Prova att hyra in din favoritkonsult på ett längre schema och om båda trivs med varandra efter perioden är du fri att ta över konsulten.

Rak rekrytering

Efter mer än 20 år i branschen har MRC ett stort nätverk av kandidater till dagligvaruhandeln. Vi besitter en stor kandidatbas med bred kompetens inom butik. Av erfarenhet vet vi att varje butik är unik. Vi rekryterar långsiktigt och lägger tid för att nå en bra matchning.

Gemensamt gör vi en kravprofil innan annonsering.  Vi annonserar på sociala medier, därefter sker en selektering följt av personliga intervjuer. Vi gör en noggrann bakgrundskontroll innan presentation. Därefter görs uppföljning och utvärdering av rekryteringen

Behöver du personal?

Kontakta oss

Våra nöjda kunder!